A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Organisasjon i Forsand kommune

Organisering

Forsand kommune er ein 2-nivå kommune.

Leiargruppa består av:
Rådmann
Organisasjonssjef
Seksjonsleiar Helse- og omsorg
Seksjonsleiar Barnehage
Seksjonsleiar Eigedom, drift og investering

I tillegg til desse er det 5 seksjonar med kvar sin leiar som rapporterer direkte til leiargruppa:

Seksjon skule
Seksjon familie
Seksjon funksjonshemma
Seksjon plan og forvaltning
Seksjon kultur og fritid

Fellestenester omfattar alle interne tenester som personalkontor, økonomikontor, IKT-tenester, servicetorg og innkjøp.

Mange fullmakter er i medhald av kommuneloven lagt ut til den einskilde seksjonsleiar.

I menyen til venstre vil du finne meir informasjon om administrativ organisering og dei ulike seksjonane. Der vil du og finne informasjon om andre einingar det kan være nyttig å ha kjennskap til.

Organisasjonskart for seksjonar og einingar finn du øverst i venstremenyen.
 
 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett