A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Viktige telefonnummer i Forsand

 

Eining Telefonnummer
Viktige telefonnummer
Legevakt 116117
Legekontoret i Forsand 51 70 03 40
   
Vakttelefon Forsandheimen                 51 70 03 94
                  
Lensmannen i Forsand og Strand 02800
 
Vakttelefon VVA  (AKUTT) 404 15 872
 
Barnevern - AKUTT (POLITIET) 02800 eller 112
Barnevernleiar 951 92 543
PPT (Pedagogisk Psykologisk Teneste) 51 74 31 00
NAV Forsand 55 55 33 33
 
Rådmann 959 06 776
Ordførar 413 33 785
 
BRANN 110
POLITI 112
MEDISINSK NAUDHJELP 113

 

 
 
 
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett