A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Kart

Kart for dei fleste:

Kart


Kartinnsyn.png

Treng du informasjon om eigedom, reguleringsplanar eller vedtekter?

Då vil du få god hjelp i Kartinnsyn.

Klikk i bildet over eller i venstremenyen.

Dette er ein enkel innsynsløysing du og kan bruke på mobil og nettbrett, og med GPS kan du georeferere posisjonen din inn i kartet, slik at du ser eiga kartposisjon - nyttig.

Arbeidar du med eit byggjeprosjekt og har bruk for eit situasjonskart i målestokk, eller vil teikne i kartet i samband med byggjesøknad? Då kan Utvida kartinnsyn være det verktøyet du har bruk for. Denne løysinga har større funksjonalitet, men er og noko meir krevjande å bruke.

I menypunktet  Andre kart finn du lenker til fleire portalar og applikasjonar innafor ulike fagfelt.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett