A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Politikk

Politisk verksemd

Dette er hovudsida for den politiske verksemda.

Sidene vil gi informasjon om

  • ordførar
  • politisk organisering
  • kommunestyret
  • styrer, råd og utval
  • innsyn i saksdokument og postlister

For å lese saksdokument og postlister vél du Postliste og saksdokument i venstremenyen. Menyvalet Møteplan 2016 gir ein samla oversikt over møter.

Kommunestyret er det øvste politske organet i kommunen, og har ansvaret for heile den kommunale verksemda og overordna planlegging.

Kommunestyret tek avgjerd i alle saker som ikkje er delegerte til formannskapet, fondstyret, planutvalet, administrasjonsutvalet, andre styrer, samt ordføraren eller rådmann.

Formannskapet har ansvar for å utarbeida framlegg til årsbudsjett -og økonomiplan. Formannskapet er også det faste utval for plansaker etter plan- og bygningslova § 9 - 1, fondstyret for kraftfondet.

2010-12-20
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett