A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Varsel om endring i kommunenummer og gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåing og grensejustering.

Nye gårdsnummer i Forsand

Eiendommene i Forsand får nytt gårdsnummer fra 1. januar 2020.

Alle eiendommer i Norge må ha et unikt gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Innenfor Sandnes kommune kan vi ikke ha flere eiendommer med samme gnr./bnr. Det betyr at eiendommer i Forsand får nye gårdsnummer når de blir en del av nye Sandnes kommune. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Eiendommene fra Forsand kommune får lagt til 200:

•          Før sammenslåing: Gårdsnummer 11 ‐ 54

•          Etter sammenslåing: Gårdsnummer 211 – 254

o          Eksempel: Gårdsnummer 17 endres til 217.

Eiendommene fra Sandnes kommune endrer ikke gårdsnummer. Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

En del eiendommer har fått ny adresse på grunn av sammenslåingen. Alle nye adresser er tatt i bruk.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV og eventuelt andre vil få oppdaterte data fra eiendomsregisteret automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

 

Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020

Sandnes kommune får kommunenummer 1108.

I forbindelse med sammenslåingen av Forsand- og Sandnes kommune blir kommunenummer endret i nye Sandnes kommune. Dagens kommunenummer for Forsand kommune 1129 og Sandnes kommune 1102 utgår.

Eiendommer i Sandnes kommune får endret kommunenummer i nasjonalt eiendomsregister (matrikkelen), fra 1. januar 2020.

 

GRENSEJUSTERING Forsand – Strand frå 01.01.2020.

I forbindelse med grensejusteringa mellom Forsand og Strand kommuner vil det bli endring i gardsnummer for den delen som blir grensejustert til Strand kommune.

 

Nye gårdsnummer i grensejustert del av Forsand

Eiendommene i Forsand får nytt gårdsnummer fra 1. januar 2020.

Alle eiendommer i Norge må ha et unikt gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Innenfor Strand kommune kan det ikke være flere eiendommer med samme gnr./bnr. Det betyr at eiendommer i Forsand som skal inn i Strand kommune får nye gårdsnummer. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Eiendommene fra Forsand kommune får lagt til 100:

•          Før sammenslåing: Gårdsnummer 1 ‐ 10 + 11/3

•          Etter sammenslåing: Gårdsnummer 11 – 110 + 111/3

o          Eksempel: Gårdsnummer 17 endres til 117.

Eiendommene fra Stran kommune endrer ikke gårdsnummer. Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV og eventuelt andre vil få oppdaterte data fra eiendomsregisteret automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett