A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Praktisk informasjon knytta til kommunesammenslåing.

Denne artikkelen blir oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon.

Kommunehuset og servicekontor:

 

Kommunehuset vil holde stengt fra 23.12 kl. 15.00 til mandag 6. januar 2020 grunnet arbeid knytta til overgang til ny kommune. Alle henvendelser kan skje til Servicekontoret i rådhuset tlf 51 33 60 00.

Kontakt etter 01.01.2020:

Nytt telefonnummer til kommunen fra 01. januar er 51 33 50 00.

Postadresse: 

Sandnes kommune

Postboks 583

4302 Sandnes

Nettside: www.sandnes.kommune.no

 

Facebook: www.facebook.com/sandneskommune/

 

Søknader og skjema til kommunen:

Fra og med fredag 20. desember skal alle søknader og eposter sendes til rådhuset. Mailadresse: postmottak@sandnes.kommune.no 

Alle kommunale epostadresse blir også endret fra samme tidspunkt. Foreløpig anbefales å bruke postmottak@sandnes.kommune.no inntil nye mailadresser er tilgjengelige. Uansett, Servicekontoret kan alltid hjelpe på telefon 51 33 60 00.

 

Renovasjon:

Forsand vil gå inn i et nytt samarbeid knytta til renovasjon. Informasjon rundt dette vil bli sendt ut til alle husstander.

Tips: sjå www.henteavfall.no og appen "Renovasjon i Sandnes"

 

 

Helsestasjon:

 

Forsand helsestasjon blir fra 01.01.2020 en del av Riska og Forsand helsestasjon. Telefonnummeret blir 51 33 72 30, og telefonen er betjent mandag-torsdag kl. 8-14. Forsand helsestasjon vil være åpen tirdag og onsdag fra kl. 8-14.

 

Flyktningstenesta:

Flyktningtenesta i Forsand blir fra 01.01.2020 avviklet, dette som en del av kommunesammenslåinga.

Dette medfører at det fra 20.12.2019 ikke lenger vil være personer tilgjengelige ved denne tjenesten, da lokalkontoret avvikles.

Flyktningtjenesten i Sandnes vil overta oppgavene som knyttes til deltakere i introduksjonsprogrammet, f.o.m nyttår.

Programrådgiver Ann Karin Erfjord, vil være tilgjengelig for spørsmål om dette, på telefon 915 68 024 f.o.m nyttår, og i ein overgangsperiode.

 

Legevakt i Forsand fra 02.01.2020

 

Forsand Legekontor kvardagar kl 08:00-15.00                                             telefon:51700340

Sandnes Legevakt helg, heilagdagar, samt kvardagar kl 15:00-08:00        telefon: 116117

 

Ved akutte tilfelle skal ein ringe nødnummeret 113.

Bakvaktsordinga/legeberedskapen som Forsand Kommune har hatt kveld/natt siden 2016 utgår fra nyttår.

Sandnes Legevakt vil i samarbeid med prehospitale tjenestar på SUS iverksette ein godt utprøvd digital løysning der ambulanse og lege ved behov gjer vurdering av akutt sjuke personer gjennom videokonferanse. Den akutt sjuke vil då bli vurdert med ambulansepersonell tilstede og lege frå Sandnes Legevakt på video for å beslutte behandlingssted.

Dette systemet er utprøvd med  gode  resultater i indre Troms ,Bardufoss og omegn. Tjenesten blir levert av Norsk Helsenett, og er en sikker løsning.

 

 

Denne artikkelen blir oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett