A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

NAV Forsand lokalkontor avvikles

NAV Forsand blir fra 01.01.2020 en del av NAV Sandnes, dette som en del av kommunesammenslåingen.

Dette medfører til at det fra 20.12.2019 ikke lengre vil være muligheter for å møte personlig til «drop in» timer tirsdag og torsdag fra 10:00 – 14:00, da lokalkontoret avvikles.

Dersom noe uforutsett og akutt oppstår, vil NAV Sandnes sitt publikumsmottak være åpent:

 

Mandag               12:00 – 14:30

Tirsdag                 12:00 – 14:30

Onsdag                12:00 – 14:30

Torsdag               12:00 – 14:30

Fredag                 12:00 – 14:30

 

Adresse er: Gravarsveien 30, 4302 SANDNES

 

Dersom du ønsker å kontakte NAV på telefon, er åpningstiden hverdager 0800–1530. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Du får da hjelp til status i saken din og veiledning om rettigheter og plikter. NAV har taushetsplikt om kontakten din med NAV, så dersom andre ringer på vegne av deg- må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt

 

TELEFONNUMMER: 55 55 33 33

 

Tastevalg 1: Sosiale tjenester

Tastevalg 2: Arbeidssøker, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger

Tastevalg 3: Foreldrepenger, engangsstønad, svangerskapspenger, barnebidrag, barnetrygd, kontantstøtte, enslig forsørger, pleiepenger og andre familieytelser

Tastevalg 4: Uføretrygd og honnørkort

Tastevalg 5: Annet

For henvendelser om pleiepenger til pleie av sykt barn, kan du ringe alle hverdager mellom klokken 09.00–14.30.

 

NAV Sandnes kontorinformasjon:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/kontorer/nav-sandnes

 

Kontakt NAV på telefon:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/kontakt-nav-pa-telefon2

                              

Sosial stønad og hjelp i NAV – Sandnes kommune:

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/sosiale-tjenester/sosial-stonad-og-hjelp-i-nav/

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett